ProduktKollen
En loggbok
för byggnader

En sensation för byggherrar,
entreprenörer, kommuner och myndigheter

ProduktKollen är en digital loggbok som dokumenterar alla produkter och säkrar kvalitén på det utförda arbetet. Byggherrar, kommuner och myndigheter får heltäckande slutdokumentation samt instruktioner om hur byggnaden ska underhållas.

Projektets entreprenörer redovisar sina produkter i ett enkelt förfarande. Det tar cirka fem minuter och sedan sköter ProduktKollens handläggare resten. Vi ger fullservice och efter avslutat projekt kan du med en knapptryckning få fram dokument som:


  • Skötselinstruktioner
  • Byggvarudeklarationer
  • Säkerhetsdatablad
  • Miljöintyg
  • Produktdatablad
  • Monteringsanvisningar
  • Deltagarförteckning
  • Bopärm och fastighetspärm
Vad har jag för nytta av Produktkollen?

Passar alla byggprojekt

Ska ni bygga flerfamiljshus, en idrottshall eller en skola? ProduktKollen passar alla byggprojekt. Tjänsten är helt webbaserad och du behöver ingen programvara. Du får all dokumentation på ett USB-minne som avslutning på projektet.

För dig som tar hälsa
och miljö på allvar

Det är lätt att se vilka material och ämnen som ingår i byggnaden. Dessutom kontrolleras att alla komponenter är ett bra val ur miljö- och hälsosynpunkt. ProduktKollen samarbetar med BASTAonline och våra handläggare stämmer av att produkterna uppfyller gällande miljökriterier samt förser dig med alla miljöintyg du behöver.

Enkelt och tryggt vid
överlämning

Dessutom kan allt spåras i den digitala loggboken. Det blir enkelt att hantera garantifrågor och du tillhandahåller komplett dokumentation den dag fastigheten ska övergå till annan ägare eller förvaltare.

Du sparar tid och pengar

Med ProduktKollen kommer din och entreprenörernas tid för att redovisa och dokumentera produkter nästintill att försvinna. Vi gör grovjobbet och ni frigör tid och resurser. Resultatet blir ett lönsammare byggprojekt.

Dessutom använder du en tjänst som är lätt att budgetera. Du betalar per projekt och får alltid ett fast pris.

Här läser du mer om din digitala loggbok för byggnader